Khay nhựa Malaysia
Khay nhựa 2 ngăn TFT-2C
Khay nhựa 3 ngăn BTB-3CN
Khay nhựa 4 ngăn BTB-4C
Khay nhựa 4 ngăn BTB-4CN
Hộp nhựa BX-150
Hộp nhựa BX-170
Hộp nhựa 3 ngăn BX-190
Hàng BIO
Chén giấy 340ml (L003)
Chén giấy 500ml không nắp (L001)
Chén giấy 600ml (L004)
Chén giấy 350ml (L026)
Chén nhỏ 230ml (L015)
Tô giấy 875ml (L038)
Đĩa giấy 10 inch 3 ngăn (P007)
Đĩa giấy 10 inch (P005)
Đĩa giấy 6 inch (P001)
Đĩa giấy 7 inch (P011)
Đĩa giấy 9 inch (P013)
Đĩa giấy hình Ellipse 10inch (P030)
Đĩa giấy Oval (P009)
Đĩa giấy hình Ellipse 8inch (P020)
Hộp cơm giấy 600ml (B001)
Hộp cơm giấy 450ml (B004)
Hộp cơm giấy 2 ngăn 1.000ml (B002)
Hộp giấy Clamshell 9.inch 1.800ml (B025)
Khay giấy 3 ngăn (T021)
Ly 260ml (L051)
Ly nhỏ 4oz 115ml (L048)
Ly giấy 500ml (L021)
Hộp giấy và nắp 500ml (L02122)
Chén giấy hình hộp 350ml (L047)
Hộp giấy và nắp 350ml (L04722)
Ly giấy, đĩa giấy, khay giấy hàng Việt Nam
Ly giấy trắng trơn 3oz
Ly giấy trắng trơn 6oz
Ly giấy in hoa 6oz
Ly giấy trắng trơn 8oz
Ly giấy in hoa 8oz
Ly giấy trắng trơn 9oz
Ly giấy in hoa 9oz
Ly giấy cách nhiệt 9oz (sóng)
Ly giấy cách nhiệt 12oz (sóng)
Ly giấy trắng trơn 12oz (MC)
Ly giấy trắng trơn 12oz (MM)
Ly giấy in hoa 12oz (MM)
Ly giấy trắng trơn 16oz
Ly giấy in hoa 16oz
Ly giấy trắng trơn 21oz
Ly giấy in hoa 21oz
Ống hút giấy màu trắng 6mm x 200mm
Ống hút giấy in màu 6mm x 200mm
Ống hút giấy màu trắng 8mm x 200mm
Ống hút giấy in màu 8mm x 200mm
Ống hút giấy màu trắng 11mm x 200mm
Ống hút giấy in màu 11mm x 200mm
Khăn giấy Napkin
Khăn giấy 21cm x 21cm
Khăn giấy 21cm x 21cm
Khăn giấy 21cm x 21cm
Khăn giấy 21cm x 21cm
Khăn giấy 21cm x 21cm
Khăn giấy 25cm x 25cm
Khăn giấy 25cm x 25cm
Khăn giấy 25cm x 25cm
Khăn giấy 25cm x 25cm
Khăn giấy IMELE
Khăn giấy 21cm lốc 4 gói
Khăn giấy 21cm lốc 6 gói
Đế lót viền hoa IMELE
Đế lót viền hoa tròn, trắng
Đế lót viền hoa tròn, vàng
Đế lót viền hoa tròn, bạc
Đế lót viền hoa chữ nhật
Đế lót viền hoa Oval