Ống hút giấy màu trắng 11mm x 200mm

Ống hút giấy màu trắng 11mm x 200mm

Quy cách: 20 cái/gói

Đóng gói: 150 gói/thùng (3.000 cái/gói)

Giá bán: 8.400 đ/gói