Đế lót viền hoa Oval, trắng

Đóng gói : 250 tờ/xấp

Đơn giá :

17 x 24 cm : 62,000 đ/xấp
19 x 27 cm : 72,000 đ/xấp
22 x 30 cm : 85,000 đ/xấp
26 x 35 cm : 115,000 đ/xấp