Đế lót viền hoa tròn, trắng

Đóng gói : 250 tờ/xấp
                  8 xấp/thùng
Đơn giá :

6 inch (15cm)      : 40,000 đ/xấp
7 inch (18cm)      : 46,000 đ/xấp
8 inch (20.5cm)   : 60,000 đ/xấp
9 inch (23cm)      : 75,000 đ/xấp
10 inch (25.5cm) : 90,000 đ/xấp
12 inch (30.5cm): 105,000 đ/xấp
14 inch (35.5cm): 135,000 đ/xấp