Đế lót viền hoa tròn, bạc

Đóng gói : 250 tờ/xấp

Đơn giá :
6 inch (15cm)      : 121.000 đ/xấp
7 inch (18cm)      : 147.000 đ/xấp
8 inch (20.5cm)   : 216.000 đ/xấp
9 inch (23cm)      : 239.000 đ/xấp
10 inch (25.5cm) : 324.500 đ/xấp