Khăn giấy 21cm lốc 6 gói

Đóng gói : 3 lớp/tờ; 10 tờ/gói; 6 gói/lốc; 60 lốc/thùng

36.000 đ/lốc