Ly giấy 10oz

Ly giấy trắng trơn 16oz

Quy cách: 10 cái/lốc

Đóng gói: 60 lốc/thùng

Giá bán: 11.000 đ/lốc