Ly giấy cách nhiệt 9oz

Ly giấy cách nhiệt 9oz

Quy cách: 10 cái/lốc

Đóng gói: 50 lốc/thùng

Giá bán: 15.000 đ/lốc