Đế lót viền hoa Chữ nhật, trắng

Đóng gói : 250 tờ/xấp

Đơn giá :
15 x 30 cm : 68,000 đ/xấp
30 x 40 cm : 145.000 đ/xấp
35 x 45 cm : 145.000 đ/xấp