Ly giấy cách nhiệt 12oz (~360ml)

Ly giấy cách nhiệt 12oz

Quy cách: 10 cái/lốc

Đóng gói: 50 lốc/thùng

Giá bán: 18.000 đ/lốc