Ống hút giấy in màu 11mm x 200mm

Ống hút giấy in màu 11mm x 200mm

Quy cách: 20 cái/gói

Đóng gói: 150 gói/thùng (3.000 cái/thùng)

Giá bán: 9.500 đ/gói