Khăn giấy 21cm lốc 10 gói

Đóng gói : 3 lớp/tờ; 10 tờ/gói; 10 gói/lốc; 36 lốc/thùng

72.000đ/lốc