Đĩa giấy in hình 23cm

Đĩa giấy in hình 23cm

Đóng gói: 10 cái/xấp

Giá bán: 14.000 đ/xấp
      (70 xấp/thùng)