Đĩa giấy in hình 21cm

Đĩa giấy in hình 21cm

Đóng gói: 10 cái/xấp

Giá bán: 12.000 đ/xấp
      (70 xấp/thùng)