Đĩa giấy in hình 19cm

Đĩa giấy in hình 19cm

Đóng gói: 10 cái/xấp

Giá bán: 10.000 đ/xấp
      (100 xấp/thùng)