Đĩa giấy in hình 17cm

Đĩa giấy in hình 17cm

Đóng gói: 10 cái/xấp

- (không nĩa) giá 7.800 đ/xấp (140 xấp/thùng)

- (có nĩa) giá 10.000 đ/xấp      (100 xấp/thùng)