Đĩa giấy in hình 16cm

Đĩa giấy in hình 16cm

Đóng gói: 10 cái/xấp

- (không nĩa) giá 6.600 đ/xấp (140 xấp/thùng)

- (có nĩa) giá 9.000 đ/xấp      (100 xấp/thùng)

- (có muỗng) giá 9.000 đ/xấp (100 xấp/thùng)